Quality Department

Wewnętrzny zespół zajmuje się walidacją oprogramowania zgodnie z przepisami wymaganymi w sektorze farmaceutycznym i spożywczym.

W sektorze mogą istnieć trzy różne grupy zawodowe, którym powierza się różne zadania: 

Quality Assurance Manager: Organizacja, utrzymanie i monitorowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; dogłębna znajomość aktualnej wersji normy ISO9001 i powiązanych z nią norm.

Validation Manager: Organizowanie i nadzorowanie pracy specjalistycznych zasobów CSV.

Computer System Validation (CSV): Wspieranie innych specjalistów w przygotowywaniu dokumentów technicznych i protokołów walidacji.

Wszyscy posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów GMP, wytycznych GAMP, koncepcji integralności danych oraz przepisów 21 CFR część 11 dotyczących oceny zgodności systemów zawierających zapisy elektroniczne i/lub podpisy.

Dalsze informacje: