Ulga podatkowa dla przemysłu 4.0

Dzięki Ustawie Budżetowej na rok 2021 (lub Planowi Przejściowemu 4.0) zwiększa się liczba zachęt i wydłuża okres stosowania ulg podatkowych dla tych, którzy zdecydują się zainwestować w Przemysł 4.0.

W związku z tym z najnowszych osiągnięć pojawiają się dwa istotne aspekty:

  • Wzrost stawek (z wyjątkiem tych, które dotyczą szkoleń);
    Przedłużenie okresu obowiązywania ulgi podatkowej do 2022 r.
  • Zgodnie z artykułem 185 Rozporządzenia Budżetowego, mogą oni ubiegać się o ulgę podatkową:

„Wszystkie firmy będące rezydentami na terytorium Państwa, w tym stałe zakłady podmiotów niebędących rezydentami, niezależnie od ich formy prawnej, sektora gospodarki, wielkości i systemu podatkowego określającego dochód firmy, które dokonują inwestycji w nowe dobra kapitałowe przeznaczone dla zakładów produkcyjnych znajdujących się na terytorium Państwa”.

Ulga podatkowa może być różna w zależności od rodzaju dokonanej inwestycji, z różnymi stawkami i terminami w zależności od przypadku.

W odniesieniu do konkretnego rodzaju inwestycji dokonywanych przez firmę uwzględnia się podział, który był już obecny w manewrach z poprzednich lat. Oto, co w skrócie przewidują przepisy w poszczególnych przypadkach.

W przypadku inwestycji w nowe dobra kapitałowe, określane również jako „maszyny 4.0” (zał. A – Ustawa 232/2016):

Zastosowana stawka ulgi podatkowej

Warunki inwestowania

50% kosztu

Do 2,5 mln EUR zainwestowanych

30% kosztu

Od 2,5 mln do 10 mln EUR zainwestowanych

10% kosztu

Do maksymalnej kwoty 20 mln EUR zainwestowanych

Powyższe stawki obowiązują od 16 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do 30 czerwca 2022 r., jeśli do 31 grudnia 2021 r. odpowiednie zamówienie zostanie przyjęte przez sprzedawcę i zostaną wpłacone zaliczki w wysokości co najmniej 20%.

W 2022 roku powrócimy do poprzednich stawek i przedziałów inwestycyjnych (40% do 2,5 mln EUR, 20% między 2,5 mln EUR a 10 mln EUR oraz 10% między 10 a 20 mln EUR).

W odniesieniu do materialnych dóbr kapitałowych innych niż wymienione w zał. A – Ustawa 232/2016, oraz wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) inne niż wskazane w załączniku. B – Ustawa 232/2016, tj. wszystkie te maszyny i oprogramowanie, które nie wchodzą w zakres Przemysłu 4.0.

Zastosowana stawka ulgi podatkowej

Warunki inwestowania

10% kosztu, do 15%

(do 31 grudnia 2021 r. lub, w w przypadkach o których wyżej, do 30 czerwca 2022 r.)

Jeśli są to inwestycje w narzędzia i urządzenia techniczne mające na celu zwiększenie wykorzystania zwinnej pracy.

6% kosztu

W 2022 r. św

Jeśli są to inwestycje w narzędzia i urządzenia techniczne mające na celu zwiększenie wykorzystania zwinnej pracy.

Uwaga: Powyższe stawki mają również zastosowanie do inwestycji dokonywanych przez osoby zajmujące się działalnością artystyczną i zawodową.

W przypadku inwestycji w oprogramowanie 4.0 (zał. B – USTAWA 232/2016)

Zastosowana stawka ulgi podatkowej

Warunki inwestowania

20% kosztu

Do 1 mln EUR.

Uwzględniono również wydatki na rozwiązania cloud computing dla odpowiedniej części

Inwestycje w R&D

Zastosowana stawka ulgi podatkowej

Warunki inwestowania

20% kosztu

Do 4 mln EUR.

Inwestycje w innowacje technologiczne, wzornictwo, innowacje estetyczne

Investimenti in innovazione tecnologica, design, innovazione estetica

Inwestycje w innowacje technologiczne, wzornictwo, innowacje estetyczne

Zastosowana stawka ulgi podatkowej

10% kosztu

Do 2 mln EUR.

Inwestycje w transformację ekologiczną lub innowacje cyfrowe 4.0

Zastosowana stawka ulgi podatkowej

Warunki inwestowania

15% kosztu

Do 2 mln EUR.

Szkolenie zatrudnionego personelu

Zastosowana stawka ulgi podatkowej

Warunki inwestowania

30% kosztu

Do 250 000 EUR dla dużych przedsiębiorstw

40% kosztu

Do 250 000 EUR dla dużych przedsiębiorstw

50% kosztu

Do 300 000 EUR dla małych przedsiębiorstw

W tym konkretnym przypadku, stawki pozostają niezmienione w stosunku do poprzednich manewrów budżetowych, a jedyną zmianą jest przedłużenie okresu obowiązywania do 31 grudnia 2021 r.

Źródła:

Załącznik A i B do ustawy nr 232 z dnia 11 grudnia 2016 r. – dostępny pod linkiem:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/investimenti-in-beni-strumentali/normativa-e-prassi-professionisti

Ustawa budżetowa na rok 2021 – dostępna pod linkiem: https://www.mef.gov.it/focus/Legge-di-Bilancio-2021/#cont3_scheda

PMI.it, „Industria 4.0: incentivo potenziato”, 23 listopada 2020 r. – dostępna pod linkiem: https://www-pmi-it.cdn.ampproject.org/c/s/www.pmi.it/impresa/normativa/346029/industria-4-0-incentivo-potenziato.html?amp

Fotina C., „Cambia il piano 4.0: più digitale, meno aiuti sui beni tradizionali”, Il Sole 24Ore, 6 stycznia 2021 r. – dostępna pod linkiem: https://www.ilsole24ore.com/art/cambia-piano-40-piu-digitale-meno-aiuti-beni-tradizionali-ADb5blBB

Udostępnij ten artykuł:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnowsze artykuły: