Opracowywanie i tworzenie zoptymalizowanych i bezpiecznych systemów, rozwiązań „ad hoc” do zarządzania procesami przemysłowymi, które spełniają wszystkie potrzeby klientów.

Zwiększanie i stymulowanie rozwoju zawodowego personelu firmy poprzez programy szkoleniowe obejmujące specjalistyczne kursy, konferencje doskonalące oraz wszelkie narzędzia umożliwiające personelowi technicznemu doskonalenie umiejętności, aby zawsze dostarczać klientom najlepsze rozwiązania

Umocnienie pozycji lidera w swojej branży poprzez stałe zwiększanie wydajności i udziału w rynku; dywersyfikacja ryzyka firmy poprzez pozyskiwanie nowych klientów na rynkach zagranicznych oraz rozszerzanie obszarów działalności w innych krajach europejskich, także poprzez rozwój spółek zależnych.

SIA S.r.l. określając swoją politykę jakości, uznała następujące aspekty za istotne w odniesieniu do celów firmy i zobowiązań podjętych wobec klientów w celu spełnienia ich oczekiwań:

1. pełną kontrolę nad procesami operacyjnymi i organizacyjnymi w celu zwiększenia efektywności przekładania wymagań klienta na projektowanie, planowanie i wdrażanie systemów automatyki;

2. rozwój partnerstwa w sektorze elektromechanicznym, które może stworzyć strategie operacyjne wobec klientów i zapewnić zintegrowaną obsługę w celu podniesienia jakości oferowanych produktów

3. oferować klientom usługi pomocy dostosowane do ich specyficznych potrzeb, zapewniając wykwalifikowane i elastyczne wsparcie, wdrażając najnowocześniejsze technologie, takie jak pomoc zdalna za pośrednictwem systemów wirtualnych

4. realizacja systemów, które konsekwentnie spełniają wymagania prawne i specyfikacje uzgodnione z klientem, ku jego pełnemu zadowoleniu;

5. staranny dobór i gruntowne szkolenie zarówno rekrutowanego personelu, jak i pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób pełniących funkcje kierownicze;

6. zobowiązanie do zagwarantowania i poszanowania zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony całego personelu;

7. ciągłe dążenie do rozwoju firmy poprzez rozwój zasobów ludzkich, zdolności technicznych i know-how firmy;

8. ciągłe wspieranie klientów poprzez rozwijanie synergii, dzięki której firma staje się punktem odniesienia dla klientów, zarówno publicznych, jak i prywatnych;

9. ciągłe aktualizacje, aby zawsze móc zaproponować klientowi najlepsze rozwiązanie techniczne;

10. ciągłe wprowadzanie innowacji w strukturze korporacyjnej i zakładowej w celu stworzenia optymalnej podstawy organizacyjnej, aby zagwarantować klientom zorganizowaną, stabilną w czasie i profesjonalnie wysoką jakość usług.

W celu sprawdzenia stopnia realizacji polityki jakości Zarząd Główny firmy SIA S.r.l. corocznie ustala cele jakościowe poprzez określenie planów rozwoju, których wyniki stanowią elementy wejściowe do przeglądu zarządzania.

Kierownictwo zapewnia także zrozumienie, wdrożenie i wspieranie tej polityki jakości przez wszystkie osoby pracujące w organizacji, promując stałą orientację wszystkich osób na zaspokajanie potrzeb klienta oraz poszukiwanie rozwiązań technicznych i zarządczych służących osiągnięciu tego celu.

Odtwórz wideo

Nasza historia

Firma została założona w 1995 roku i prowadzi działalność w dziedzinie informatyki przemysłowej, sterowania procesami i automatyki przemysłowej. Produkuje oprogramowanie i komponenty elektroniczne w dziedzinie inżynierii zakładowej do kontroli i nadzoru procesów przemysłowych, specjalizując się w sektorach: farmaceutycznym, chemicznym, uzdatniania wody i spożywczym. Zespół S.I.A. posiada wysoki poziom wiedzy specjalistycznej na temat sterowania procesami w zakładach chemiczno-farmaceutycznych i oferuje klientom kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania, rozwoju, wdrażania i walidacji zgodnie z obowiązującymi normami.
Ponad 20 lat doświadczenia Certyfikat ISO 9001, możliwość zarządzania projektami „pod klucz” (od fazy inżynieryjnej, przez rozwój sprzętu i oprogramowania, po walidację projektu) Certyfikowany dostawca dla największych firm farmaceutycznych. Specjalizuje się w integracji różnych procesów i maszyn w pojedyncze rozwiązania. Modernizacja i reverse engineering starych maszyn i systemów Konserwacja i usługi dostępności 24/7

Profesjonalizm
i precyzja

Wykwalifikowany
personel

Zoptymalizowane
i bezpieczne systemy

Dlaczego SIA?

Industrial Automation System.

SIA jest synonimem elastyczności. Nasze doświadczenie i struktura firmy pozwalają nam na realizację wielu zadań, takich jak opracowanie sterowników komunikacyjnych do PLC lub SCADA PMS albo odnowienie maszyn poprzez modernizację sprzętu z S5 do S7. Nasi technicy są przeszkoleni w zakresie opracowywania bardziej zindywidualizowanych systemów sterowania. Od licznika cząstek do kompletnego systemu monitorowania, który może sporządzać raporty o zdarzeniach, analizować odchylenia lub zarządzać alarmami