Przepływ pracy i walidacja

Pomoc
zdalna

Przepływ pracy i walidacja

Dzięki okularom Ibys by S.I.A. zarządzanie przepływem pracy staje się łatwe, precyzyjne i intuicyjne. Udostępniamy operatorom zaawansowane technologicznie narzędzie, które może przeprowadzić pracownika przez najbardziej skomplikowane procesy, pomóc w rozwiązaniu nieporozumień technicznych i uniknąć błędów.

Każdy etap pracy jest śledzony i identyfikowany przez kamerę frontalną. Sztuczna inteligencja okularów Ibys jest w stanie rozpoznać ważność i kompletność każdego wykonanego kroku, a dopiero potem zaprasza operatora do kontynuowania kolejnego.

Raportowanie czynności

Testy SAT FAT w okularach można przeprowadzać krok po kroku, zgodnie z wprowadzonym protokołem.

Na każdym etapie można zrobić zdjęcie lub przechwycić dane bezpośrednio z pola działania i potwierdzić wynik krok po kroku.

Instrukcje w przypadku alarmu

W przypadku alarmu okulary informują użytkownika o krokach, jakie należy podjąć. Np. alarm „brak zasilania w obwodzie sterowania, system: naciśnij reset na tablicy rozdzielczej”.

Np. 2: Jeśli jest to alarm niewysterylizowanego urządzenia, okulary pokażą, jak przejść do karty Cykli, wprowadzić cykl sterylizacji i sprawdzić zezwolenia. Po ich spełnieniu można nacisnąć przycisk startu.

Pomoc zdalna

Intelligence by your side.

Pomoc zdalna

Okulary Ibys to idealne narzędzie do nawiązywania kontaktu ze współpracownikami i angażowania ich podczas skomplikowanych procesów lub rozwiązywania problemów technicznych. Dzięki nagrywaniu w czasie rzeczywistym przez kamerę w okularach można precyzyjnie odbierać wezwania lub udzielać pomocy, nawet z dużej odległości.

Hardware

Nosząc okulary Ibys, operator może wykonywać swoje codzienne czynności bez użycia rąk.

Urządzenia te są wydajne i działają bez kabli.

Zastosowanie

Inteligentna opieka zdrowotna

Wydajność laboratorium analitycznego zależy od wiedzy i konserwacji jego urządzeń. Dzięki naszemu systemowi IoT możliwa jest również szybka interwencja z pomocą zdalnego technika.

Automotive

Wykorzystanie inteligentnych okularów w delikatnych procedurach konserwacji lub kontroli silnika lub zaawansowanego układu sterowania skraca czas i obniża koszty, a także poprawia jakość interwencji. 


Logistyka

Nasze rozwiązania umożliwiają operatorom magazynów efektywne zarządzanie czynnościami wykonywanymi bez użycia rąk, redukując liczbę błędów i usprawniając proces kompletacji zamówień, wprowadzania i wyprowadzania towarów, sortowania i pakowania towarów oraz utrzymywania zapasów.

Produkcja Smart

Nasze rozwiązanie w środowisku przemysłowym umożliwia kierowanie operatorem i certyfikację operacji podczas planowanych działań, konserwacji, zmian ustawień lub rozwiązywania sytuacji awaryjnych.

Korzyści przemysłowe