Systemy
automatyki przemysłowej

Usługi SIA można pogrupować w 6 makroobszarów połączonych ze sobą w celu świadczenia usług „pod klucz”.

Electrical Department:

Firma S.I.A. jest w stanie opracować dokumentację farmaceutyczną dotyczącą każdego cyklu życia systemu (Wymagania, Plan Walidacji, P&I, Lista I/O; Specyfikacje, Plan Protokołów i Wykonanie Testów, itd. aż do Raportu z Walidacji Końcowej i wycofania systemu z eksploatacji).
Firma S.I.A. zna 21 CFR część 11, stosuje go i ma w tym zakresie własne osiągnięcia, które zostały kilkakrotnie zweryfikowane przez organy nadzorujące.
Wszystko to jest regulowane przez system proceduralny, który gwarantuje jednorodność realizacji, jasność i zrozumiałość.

Projektowanie sprzętu:

Dział ten zajmuje się następującymi kwestiami:

PLC Development:

Jest to obszar, który umożliwia przygotowanie listy komunikatów na podstawie Listy I/O. Realizuje kod zgodnie ze specyfikacją i ewentualnie projektem. W tym obszarze odbywa się także nieformalna weryfikacja „w procesie” przydatności kodu do wykonywania wymaganych funkcji. Dogłębna znajomość kodu sprawia, że wkład programisty jest niezbędny do przygotowania planu testów oprogramowania w fabryce i w terenie, gdzie zasadniczo wskazuje się metodę wykonania i oczekiwane wyniki. Pracownicy tego działu przeprowadzają testy w celu sprawdzenia poprawności działania maszyny, według protokołów zweryfikowanych przez dział kontroli jakości i zatwierdzonych przez dyrektora technicznego. Nasi technicy posiadają szczególne umiejętności w zakresie oprogramowania sterowników PLC firm Siemens (S5, S7, Desigo) i Rockwell.

SCADA & IT Development:

Obszar SCADA zapewnia:

  • Utworzenie bazy danych na podstawie listy komunikatów.
  • Tworzenie różnych stron wideo przedstawiających instalację pozyskanych z P&I.
  • Konfigurację różnych obiektów dynamicznych na stronach.
  • Przygotowuje plan badań oprogramowania SADA w fabryce i w terenie, gdzie zasadniczo określa się sposób przeprowadzenia badań i ich oczekiwane wyniki.

Pracownicy tego działu przeprowadzają testy w celu sprawdzenia poprawności działania systemu nadzowu, według protokołów zweryfikowanych przez dział kontroli jakości i zatwierdzonych przez dyrektora technicznego.

Jesteśmy integratorami wiodących na rynku systemów, takich jak GE iFix, WinCC, Ignition, Wonderware.

Obszar Information Technology zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem SW przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych. Nasi technicy posiadający certyfikat Microsoft i Nozomi zajmują się wirtualizacją, projektowaniem i wdrażaniem sieci, konfiguracją serwerów, kontrolą dostępu i bezpieczeństwem. Wewnętrznie rozprowadzają kopie robocze, organizują kopie zapasowe.

Sekcja oprogramowania opracowuje aplikacje i wtyczki zgodnie z normami 21 CFR PART 11 i GMP Annex 11, aby zwiększyć wydajność systemu SCADA lub połączyć maszyny z systemami MES w perspektywie Industry 4.0.

Quality Department:

Wewnętrzny zespół zajmuje się walidacją oprogramowania zgodnie z przepisami wymaganymi w sektorze farmaceutycznym i spożywczym.

W sektorze mogą istnieć trzy różne grupy zawodowe, którym powierza się różne zadania:

  • Quality Assurance Manager: Organizacja, utrzymanie i monitorowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; dogłębna znajomość aktualnej wersji normy ISO9001 i powiązanych z nią norm.
  • Validation Manager: Organizowanie i nadzorowanie pracy specjalistycznych zasobów CSV.
  • Computer System Validation (CSV): Wspieranie innych specjalistów w przygotowywaniu dokumentów technicznych i protokołów walidacji.

 

Wszyscy posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów GMP, wytycznych GAMP, koncepcji integralności danych oraz przepisów 21 CFR część 11 dotyczących oceny zgodności systemów zawierających zapisy elektroniczne i/lub podpisy.

 

Service:

Wierzymy, że projekt nie kończy się po oddaniu do użytku, dział Serwisu SIA pozwala nam pomagać Klientowi przez cały czas, wspierając go w każdej potrzebie.

Naszym klientom udostępniamy dedykowane numery telefonów i konta do obsługi zgłoszeń nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jesteśmy w stanie zamykać zgłoszenia pomocy technicznej w bardzo krótkim czasie dzięki wsparciu dedykowanych działów rozwoju.