Dział IT

Zespół zapewnia:

  • Tworzenie baz danych na podstawie listy komunikatów.
  • Przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych. 
  • Przygotowanie raportów dotyczących procesu  produkcyjnego oraz alarmów.
Dalsze informacje: