Projekty S.I.A.

Oto niektóre najważniejsze projekty, w które S.I.A. wniosła know-how w zakresie sektorów informatyki przemysłowej, 

sterowania procesami i automatyki przemysłowej.

AZJA – PW, WFI i Compounding
SZWAJCARIA – BMS i EMS SCADA Facility for Freeze Drying Production
WĘGRY – Revamping Filling Machine