Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa charakteryzuje się dalszą cyfryzacją i automatyzacją produkcji. Przemysł 4.0 ma na celu zwiększenie jakości, wydajności i elastyczności produkcji oraz zmniejszenie kosztów i negatywnego wpływu na środowisko. 

Doświadczenia menadżerów

Aż 80% menadżerów zauważa, że szybkie wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych decyduje o konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Niestety tylko 20% uważa strategię transformacji cyfrowej w swojej organizacji za skuteczną. Takie wnioski płyną z raportu “Digital Adoption Report” firmy WalkMe.

Dlatego tak ważne jest przygotowanie strategii wdrożenia innowacji/cyfryzacji tzw. digital road map. Pomagamy stworzyć oraz wdrożyć taki plan jako odpowiedź na realne potrzeby klienta. Każda mapa tworzona jest pod dane przedsiębiorstwa na podstawie jego danych i wymagań. Plan ten wyznacza dokładnie cel, kroki milowe, budżet oraz potrzebne do zastosowania technologie w celu jego osiągnięcia.

Nasze usługi

S.I.A. oferuje zarówno projektowanie jak i implementacje rozwiązań służących do transformacji przedsiębiorstwa. Nasze podejście oparte jest na 30-letnim branżowym doświadczeniu oraz globalnie dostępnych narzędziach wspierających tramsformację przedsiębiorstw.

Poprzez mapowanie procesu identyfikujemy oraz analizujemy kluczowe elementy produkcji klienta.

Nasze systemy projektujemy w oparciu o charakterystykę produkcji klienta oraz aktualne standardy i procedury. Dzięki temu system jest każdorazowo dopasowany do wymagań klienta oraz spełnia wiele funkcji dla działów:

 • Utrzymania ruchu
 • Działu jakości
 • Działu zarządzania zaopatrzeniem
 • Planowania produkcji
 • Działu operacyjnego/produkcyjnego

Analiza i mapowanie

Korzyści z przeprowadzenia transformacji

Transformacja cyfrowa niesie za sobą wiele korzyści. Wśród nich są:

 • Ciągła kontrola

 • Redukcja czasów operacyjnych

 • Wykluczenie elementów zagrożonych

 • Optymalizacja procesów

 • Skuteczniejsze wykorzystywanie danych

 • Zmiany proekologiczne

 • Rozwój pracowników

 • Automatyzacja prac ręcznych