Dział elektryczny

Nasz Dział elektrycznyt ściśle współpracuje z działem Projektowania sprzętu. Zajmuje się budową rozdzielnic elektrycznych zasilania i sterowania na podstawie schematów elektrycznych opracowanych przez naszych projektantów oraz przeprowadzaniem kontroli eksploatacyjnych rozdzielnic zanim zostaną one przesłane klientowi. Ponadto nasz zespół zajmuje się wyborem elektrycznych kabli przyłączeniowych, ich poprowadzeniem z rozdzielnic elektrycznych do przyrządów w terenie oraz ich okablowaniem. Wraz z naszymi softwarowcami zajmuje się przeprowadzaniem I/O check lub typowania w terenie, aby upewnić się, że połączenia elektryczne zostały wykonane prawidłowe i że komunikacja z PLC działa.

Dalsze informacje: