Dział jakości

Wewnętrzny zespół zajmuje się walidacją oprogramowania zgodnie z przepisami wymaganymi w sektorze farmaceutycznym i spożywczym.

W sektorze mogą istnieć cztery różne grupy zawodowe, którym powierza się różne zadania: 

Quality Assurance Manager: Organizacja, utrzymanie i monitorowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; dogłębna znajomość aktualnej wersji normy ISO9001 i powiązanych z nią norm.

Validation Manager: Organizowanie i nadzorowanie pracy specjalistycznych zasobów CSV.

Computer System Validation (CSV): Wspieranie innych specjalistów w przygotowywaniu dokumentów technicznych i protokołów walidacji.

Validation Plan (VP): Proces potwierdzający zastosowanie procedur analitycznych w celu oceny ich przydatności do zamierzonego zastosowania.

Wszyscy posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów GMP, wytycznych GAMP, koncepcji integralności danych oraz przepisów 21 CFR część 11 dotyczących oceny zgodności systemów zawierających zapisy elektroniczne i/lub podpisy.

Dalsze informacje: