Dział PLC

Nasi specjaliści zajmują się następującymi kwestiami :

  • Przygotowywanie list komunikacyjnch opartych na listach I/O.
  • Tworzeniem kodu opartego na specyfikacji i wymaganiach klienta.
  • Kontrolą oraz weryfikacją zgodności oprogramowania ze specyfikacją na każdym etapie projektu.

Dogłębna znajomość kodu sprawia, że wkład naszych programistów PLC jest niezbędny do przygotowania planu testów oprogramowania w fabryce i w terenie, gdzie zasadniczo wskazuje się metodę wykonania i oczekiwane wyniki.

PLC SIEMENS I ROCKWELL

Pracownicy tego zespołu przeprowadzają testy w celu sprawdzenia poprawności działania maszyny, według protokołów zweryfikowanych przez dział kontroli jakości i zatwierdzonych przez dyrektora technicznego.

Nasi programiści posiadają szczególne umiejętności w zakresie oprogramowania sterowników PLC firm Siemens (S5, S7, Desigo) i Rockwell.

Dalsze informacje: