Projektowanie sprzętu

Nasz dział Projektowania sprzętu ściśle współpracuje z Działem elektrycznym. Zespół ten zajmuje się następującymi kwestiami:

  • Przygotowanie schematu maszyny lub instalacji, która ma być zautomatyzowana. Określenie typu przyrządów, które mają być zainstalowane w celu generowania/odbierania sygnałów niezbędnych do prawidłowego zarządzania maszyną/instalacją.

  • Sporządzenie wykazu sygnałów na wejściu i na wyjściu z systemu komputerowego, który ma być wdrożony, w zależności od liczby i rodzaju stosowanego oprzyrządowania.

  • Wybór najbardziej odpowiedniego sprzętu oraz projekt i wykonanie rozdzielnicy elektrycznej, w zależności od P&I, Listy I/O, a także wymogów ustalonych z Klientem. W tym obszarze przygotowuje się plan badań elektrycznych w fabryce i w terenie, gdzie zasadniczo określa się sposób przeprowadzenia badań i ich oczekiwane wyniki.

  • Analiza i badanie procesów produkcyjnych, opracowywanie Wymagań Użytkownika i Specyfikacji Funkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora farmaceutycznego.

  • Koordynacja działań na budowie i firm współpracujących w ramach rozwoju nowych lub zreorganizowanych obszarów produkcyjnych w siedzibie klienta

Dalsze informacje: